تماس با ما
مازندران-شهرک صنعتی نکا-فاز1-صنایع هوافضای فرناس پاسارگاد
۰۱۱۳۴۷۵۹۷۷۳-۷۴-۷۵-۷۶
09125373519
ایمیل:
farnas_pasargad@yahoo.com