تماس با ما
مازندران-شهرک صنعتی نکا-فاز1-صنایع هوافضای فرناس پاسارگاد
5573 3477 011
5574 3477 011
ایمیل:
farnas_pasargad@yahoo.com