Project Description

عمود پرواز زحل                                                                                                                         Quad Rotor

……….مشخصات فنی                               الکتریکی

 

2 کیلوگرم

حداکثر وزن برخاست

0/9 کیلوگرم

حداکثر وزن محموله

0/7 × 0/7 متر

ابعاد بدنه

5-15 کیلومتر بر ساعت

سرعت کروز

15-20 دقیقه

حداکثر مداومت پروازی

2-4 کیلومتر

حداکثر برد پروازی

4-8 موتور براشلس 100 وات

مشخصات موتور

قابلیت پرواز و تصویر برداری در فضای بسته و محدود

-پایداری و کنترل پزیری بسیار خوب و قابل اطمینان  (دارای اتوپایلوت)

-ضبط عکس و فیلم و ارسال همزمان تصاویر به ایستگاه زمینی

-سهولت حمل و نقل و راه اندازی پرواز با صدای بسیار کم

-مجهز به سیستم پلت فرم دو درجه آزادی

-پرواز با صدای بسیار کم